Utbildning = Utveckling

edtech-pattern.png

EdTech Studios är din utbildningspartner för eLearning - nätbaserad utbildning. eLearning är ett mycket effektivt sätt att paketera och presentera utbildningar - oavsett omfattning eller komplexitet. Läs mer om hur det fungerar och varför det passar in Din organisation. 

eLearning

EdTech Studios levererar kompletta onlinebaserade utbildningslösningar. Vi står för en unik kombination av teknik och pedagogik som bygger på beprövad erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund. 

 

Vårt arbetssätt

Att utforma utbildningar så att de uppfyller och överträffar sitt syfte kräver planering och en tydligt formaliserad produktionsprocess. Inom EdTech Studios för vi samman beprövad metodik och pedagogik med erfaren projektledning och moderna presentationsformer.

 

Studios

 

Vi äger våra egna studiofaciliteter vilka är utrustade med det senaste inom bild och ljud. 

Utbildningssystem

efront-logo.jpg

Skapat för företag

eFront är vår flexibla LMS-plattform för företag med behov av ett avancerat säkerhetstänk och omfattande anpassning för att utbilda ett stort antal anställda, partner och kunder. Utformat för att vara branschens mest anpassningsbara företags-LMS ger eFront full kontroll över din virtuella utbildningsmiljö och information. Det interagerar problemfritt med andra infrastrukturer och kan växa med dig. eFront hjälper ditt företag att växa genom att göra dina anställda kunniga, dina partner kvalificerade och dina kunder smarta.

ET-eFront.jpg
talentcards-logo.jpg

Skapat för mobilen
 

Vi utformade mikrolärplattformen TalentCards för att hjälpa företag att massutbilda sina anställda med hjälp av lättsmält material. Kursadministratörer skapar snabbt tilltalande utbildningskort  och levererar utbildning via mobilen som når deltagarna när som helst, var som helst! TalentCards är idealiskt för utbildningar om säkerhetsföreskrifter, företagets lagar, regler och policyer, kunskap om nya produkter och andra utbildningssituationer som inbegriper en mindre mängd information. Den unika mobilmetoden gör utbildningen snabb, enkel och rolig, vilket främjar bibehållande av kunskap, antalet slutförda kurser och gör dina anställda smartare.

ET-Talentcards.jpg
talentLMS-logo.jpg

Skapat för affärsframgång
 

Vi skapade TalentLMS för att företag i alla storlekar ska kunna leverera effektiva och engagerande onlineutbildningar till anställda, partner och kunder. Det är ett lättanvänt LMS med mängder av funktioner till ett betryggande pris. TalentLMS är idealiskt för all slags utbildning inom de flesta branscher och anpassar sig efter dina behov. Det gör att smarta företag världen över kan hjälpa sina anställda att växa, reducera sina utbildningskostnader och öka vinsterna.

ET-TalentLMS.jpg
 
 

Vårt team

Maxe Axelsson
VD, Projektansvarig & LMS-ansvarig
Läs mer...
Thomas Karlsson
Informatör, Pedagog & kommunikatör
Läs mer...
Mankan Sedenberg
Ansvarig projektledare ljudproduktion
Läs mer...
Johan Jonasson
Filmfotograf & Redigerare
Läs mer...
Linda Axelsson
Pedagog, Textförfattare & Översättare
Läs mer...
Malin Söderström
Textförfattare & Översättare
Läs mer...
Maja Karlberg
Speaker & Voiceover
Läs mer...
Jan Olsson
Grafisk designer & Illustratör
Läs mer...
Ola Hallqvist
Manusförfattare & Projektledare
Läs mer...
David Carlson
Webbdesign, Filemaker Pro
Läs mer...
Josef Wiktorsson
Producent för interaktiv kursproduktion   Läs mer...
Dan Lidholm
Producent för interaktiv kursproduktion 
Läs mer...