eFront vs. Talent LMS 

Icon-back.png

De främsta skillnaderna mellan eFront och TalentLMS är:

eFront erbjuder mer avancerad funktionalitet och stöder mer komplexa utbildningshierarkier och strukturer. Exempelvis kan ni bygga fler underavdelningar som speglar managers på gruppnivåer. NI kan skapa användargrupper för att på ett dynamiskt sätt tilldela utbildning utifrån regler, färdigheter och gap-tester, mer avancerade bedömningsalternativ, fler innehållsalternativ.

Dessa funktioner är inte tillgängliga i TalentLMS. 

eFront stöder plug-ins (add-ons) som kan skapas externt för att stödja specifika funktionskrav, anpassat användargränssnitt och krav gällande arbetsflöde.

Ni kan skapa avancerade och anpassade rapporter, integrering med tredjepartssystem etc. utan att påverka möjligheten att uppdatera till nya versioner.

 

·  eFront är tillgänglig både som en utlokaliserad lösning (placerad på plats) eller kan vi erbjuda plats på våra servrar (AWS server) i ett flertal regioner runtom i världen.

 

.  Talent LMS är en molnbaserad lösning, servrarna finns i USA och vi använder amazon s3-servrar för att föra innehållet närmare slutanvändarna.