Kunskapsportalen

Blended learning

En blandning av olika former av lärande. Det handlar oftast om att man blandar distanslärande med fysiska träffar, vilket ger möjlighet att ta vara på båda läroformernas fördelar. Blended learning kallas även för blandade lärmiljöer på svenska.

Didaktik

Didaktik handlar om allt det som påverkar undervisningen, och vilka tekniker och strategier man kan använda sig av för att undervisa. Här fokuserar man på hur lärandet ska organiseras, och funderar kring vad som ska läras ut, varför det ska läras ut, hur det ska läras ut och till vem det ska läras ut.

Distanslärande

Utbildningar och lärande på distans innebär att varken lärare eller elever träffas under utbildningen. För att kommunicera använder man sig i stället av utbildningsplattformar och som hjälpmedel har man bild, ljud och video som tillsammans skapar utbildningsmaterialet. Distanslärande kan också ske via mail eller i speciella diskussionsforum där kursdeltagarna kan kommunicera med läraren och varandra.

Flipped classroom

Ett exempel på blended learning där undervisningen till stor del sker med digitala verktyg. Begreppet syftar på att man i klassrummet tar sig tid till analyser, diskussioner, laborationer eller fördjupningar i stället för klassisk undervisning. Detta kan uppnås tack vare digitala verktyg som videofilmer, bloggtexter eller podcasts som kursdeltagarna får ta del av i förväg för att kunna ta till sig undervisningsmaterialet och förbereda sig inför lektionerna. Flipped classroom kallas även för omvänt klassrum på svenska.

Gamification

När det gäller e-learning kan man ta hjälp av dataspelsvärlden för att erbjuda nya och innovativa sätt att undervisa. Det kan till exempel handla om att kursdeltagarna får samla poäng, delta i tävlingar eller ikläda sig olika roller. Gamification är ett mycket effektivt sätt att lära sig på och blir allt populärare tack vare ny teknik som appar, datorprogram och möjligheten till ständig uppkoppling till internet. Gamification kallas även för spelifiering på svenska.

Gap-test

Ett gap-test kan inom e-learning användas för att mäta skillnaderna mellan en students faktiska kunskap och den potentiella eller önskade kunskapsnivån. Med hjälp av ett gap-test blir det lättare att identifiera utbildningens svagheter för att förbättra den och se till att de som deltar i kursen eller utbildningen faktiskt lär sig vad de ska.

Interaktiva verktyg

För att kunna hålla en kurs eller utbildning online behövs olika verktyg för att underlätta undervisningen. Interaktiva verktyg är verktyg där du kan bygga in olika händelser som skapar interaktivitet i ditt lärande, t.ex att du skall markera saker på din skärm för att komma vidare i kursen. Dessa program kan oftas exportera standardformat som t.ex SCORM som du sedan kan importera rakt in i ditt LMS.

LMS

LMS står för Learning Management System och är en utbildningsplattform där lärare och kursdeltagare kan kommunicera. Det fungerar som ett virtuellt klassrum där man också kan dela med sig av dokument, lämna in uppgifter, chatta och diskutera med andra som deltar i utbildningen. Utbildningsplattformen underlättar också vid administrationen av utbildningen, till exempel genom att flera lärare lättare kan dela på en kurs, att man kan erbjuda prov som rättas automatiskt och ge betyg och omdömen direkt i plattformen.

Metodik

Metodik innebär att man analyserar olika pedagogiska inlärningsmetoder. Då kan man få reda på vilken metod som är bäst att använda för att lära ut information och av vilken anledning man ska använda den valda metoden. Undervisningsmetoderna begränsas något vid e-learning eftersom läraren och kursdeltagarna inte träffas i verkligheten. Å andra sidan finns det många hjälpmedel såsom webbkameror, möjligheten att spela in videor och att chatta med läraren eller övriga kursdeltagare i realtid.

Mikrokurser

Mikrokurser är korta utbildningar som genomförs via e-learning. Att slutföra en mikrokurs kan gå på bara några minuter, vilket är en stor fördel när man inte har tid att anmäla sig till en vanlig kurs. Mikrokurser fungerar som en sammanfattning av det allra viktigaste i ett ämne och är ett smakprov på det man kan få lära sig om man tar en längre kurs i samma ämne. De kan bestå av både ljud, text, bild och videor, men gemensamt för alla mikrokurser är att de erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att ta till sig ny information på.

Pedagogik

Ordet pedagogik står för läran om undervisning och utbildning. Inlärning kan ske på många olika sätt, till exempel genom att läsa, skriva, lyssna eller diskutera. När det gäller e-learning måste pedagogiken anpassas med tanke på att all undervisning sker online och läraren och kursdeltagarna inte har några fysiska träffar. En bevisat framgångsrik pedagogisk metod för e-learning är exempelvis så kallad blended learning, som inbegriper konceptet flipped classroom, där deltagarna på egen hand förbereder sig inför lärarledda pass genom att ta del av anvisat förberedelsematerial, för att frigöra tid för fördjupade diskussioner under de lärarledda passen.

SCORM

SCORM står för Sharable Content Object Reference Model, och är ett sätt att dela webbaserat kursmaterial med andra. En utbildningsplattform som är SCORM-kompatibel kan acceptera annat SCORM-kompatibelt innehåll som då blir tillgängligt för plattformens användare.

Socialt lärande

Kallas även för crowdlearning, och innebär att deltagarna i en utbildning eller kurs lär av varandra genom att dela med sig av kunskap och ge varandra feedback. På så sätt kan man ta vara på de andra deltagarnas erfarenheter, idéer och synsätt för att tillsammans kunna lära sig mer.

Talent Management

Talent Management är en strategisk process som syftar till att utveckla, behålla och på bästa sätt tillvarata medarbetarnas kompetens. I verksamhetens utvecklingsprocess är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att utveckla sig själva och därmed optimera sitt bidrag till företaget. Det handlar om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle, i syfte att skapa ett kompetent och dynamiskt team som bidrar till att verksamheten uppnår sitt mål. Med hjälp av våra digitala verktyg kan vi på EdTech Studios exempelvis skapa kompetensgap-tester för att ringa in och identifiera befintlig kompetens i er organisation och förutse era framtida kompetensbehov. Vi kan ge er verktygen att kartlägga ert team genom att tilldela användare olika kompetenser, befattningar, grupper, etc. för överskådlig kompetensinventering. Alla dylika insatser har som mål att trygga företagets framtida humankapital och vässa dess konkurrenskraft.

Kontakta oss

Tel. 010 - 200 77 76

 Lunnagatan 8

385 31 Torsås, Sverige

  • Facebook - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle