Er partner för eLearning, distansutbildning, webinar & onlinemöten

EdTech Studios är din utbildningsproducent för eLearning - nätbaserad utbildning. eLearning är ett effektivt sätt att paketera och presentera utbildningar - oavsett omfattning eller komplexitet. Läs mer om hur det fungerar och varför det passar in Din organisation. 

eLearning

Green Dots.png

EdTech Studios levererar kompletta onlinebaserade utbildningslösningar. Vi står för en unik kombination av teknik och pedagogik som bygger på beprövad erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund. 

 

Vårt arbetssätt

Att producera utbildningar så att de uppfyller och överträffar sitt syfte kräver planering och en tydligt formaliserad produktionsprocess. Inom EdTech Studios för vi samman beprövad metodik och pedagogik med erfaren projektledning och moderna presentationsformer.

 

Studios

 
Multi color DOTS3.png

Vi äger våra egna studiofaciliteter vilka är utrustade med det senaste inom bild och ljud